Spływ Drwęcą 20/21-VII-2019

Dwór Fijewo w Golubiu-Dobrzyniu.
Konkurs sprawnościowy.
Poranna gimnastyka następnego dnia.
Zamek w Golubiu podarowany królewnie Annie Wazównie przez jej brata króla Zygmunta III Wazy.

Według legendy w czasie wojen polsko-szwedzkich golubski zamek posiadał tajemne, podziemne przejście pod Drwęcą do zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zajęli Golub, mieszkańcy miasta uciekli tędy przed najeźdźcami, którym drogę odciął potężny kamień, który wpadł w nurt rzeki i załamał sklepienie tunelu. Głaz do dzisiaj można oglądać w nurcie Drwęcy