Walne Zebranie: 8 maja 2016 godz. 16.00

Serdecznie zapraszam  do naszej siedziby – na terenie
bazy ZT PROPAN (ul. Inwalidów 51) – na Walne Zebranie 2016,
które odbędzie się dn. 08 maja o godz 16.00.

W programie:
– ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2015 r.,
– dyskusja nt programu działania na 2016r,
– sprawozdanie sytuacji finansowej,
– omówienie spraw bieżących.

Mile widziane/słyszane będą wszelkie Twoje uwagi i
propozycje dotyczące dalszej aktywizacji PĘDZIWIATRÓW.

Pozdrawiam,
Andrzej Dzwonnik