O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pędziwiatry
ul. Inwalidów 51
85-749 Bydgoszcz
Tel. 608-629-539
E-mail: biuro@pedziwiatry.pl

Nr KRS: 0000406063
NIP: 554-292-11-47

Członkowie Zarządu:
Prezes: Andrzej Dzwonnik
Wiceprezes: Iwona Radojewska
Członek: Elżbieta Popławska
Członek: Elwira Teresa Szymańska
Członek: Paula Melwińska

Komisja Rewizyjna:
Przewoniczący: Krzysztof Kamizelich
Członek: Teresa Melwińska
Członek: Grzymska Maria
Członek: Krakowski Jan

Numer konta bankowego:

Bank Pekao S.A.
27124011831111001045227546

Statut  stowarzyszenia do pobrania: Statut stowarzyszenia.