STUDIO WOKALNE

STUDIO PIOSENKI SOLOWEJ PĘDZIWIATRY

Studio piosenki solowej istnieje przy zespole Pędziwiatry od roku 1997. Od tego czasu kształciło w nim swe głosy kilkadziesiąt młodych miłośników sztuki wokalnej. Wielu z nich jest laureatami różnych konkursów, przeglądów i festiwali piosenki solowej. Młodzi artyści należący do studia występują na estradach w całej Polsce i nie tylko. Zajęcia śpiewu odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, oczywiście przed koncertami i konkursami odbywają się dodatkowe próby.

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH ŚPIEWU?

Robimy duuuuużo, gdyż aby dobrze śpiewać trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć!!! Przede wszystkim uczymy się prawidłowego oddechu przeponowo-piersiowego, bez którego nie można być dobrym śpiewakiem. Służą temu różnego rodzaju ćwiczenia, na przykład rozśpiewujemy się w pozycji leżącej i obserwujemy długość oddechu. Drugą bardzo ważną rzeczą, jaką ćwiczymy jest dykcja. Dostajemy różne ćwiczenia, które niewprawnym grożą połamaniem języka, a są niezbędne do profesjonalnego śpiewania. Uczymy się również prawidłowej fonacji głosu, dzięki której będziemy mogli śpiewać długie lata bez obawy o sforsowanie narządów głosu. Na każdej lekcji śpiewu wykonujemy odpowiednie ćwiczenia głosowe, mające na celu rozszerzenie skali, doskonalenie techniki, ukształtowanie pięknego dźwięku, wypracowanie długiej frazy. Po tych licznych przygotowawczych, mozolnych ale niezbędnych czynnościach przystępujemy do pracy nad utworami muzycznymi. Piosenki są odpowiednio dobierane do każdego solisty z uwzględnieniem indywidualnych zdolności i upodobań. Większość piosenek wykonywanych przez solistów jest komponowana wyłącznie dla Pędziwiatrów.